Barometern ickedickedoa

Christian Gustafsson och Jesper Hallberg slog sig ner framför poddmickarna och gick i genom IKO-truppen och hur många poäng vaerje spelare ska göra för att vara godkänd.

Direct download: poddkalkyl_-_2020-09-03_17.36.mp3
Category:general -- posted at: 5:45pm CEST